Problemhund?

Eller hundproblem? Hur man än väljer att kalla det blir det lätt fel, oavsett det är fel på hunden eller mattes eller husses hantering.
Hur som helst, det väsentliga i detta är inte vilka ord man använder utan att man upplever sig ha ett problem i kommunikationen med sin hund. Det är här vi kommer in i bilden.
Boka Ulrika på 0738-172230
eller Roger på 0703230347 för enskild konsultation.
1 hund, 500 kr/tim
2 hundar, 800 kr tim
Vi kör på även nu i virustider, och följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. God handhygien, avstånd, alla inblandade ska vara utan förkylningssymptom.